Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д. Пале оглашава јавну лицитацију за продају основних средстава

На основу члана 6. Правилника о oрганизацији и начину  провођењу лицитације за продају основних средстава број 805/22 од 18.04.2022. године и Одлуке о продаји основних средстава број 947/22 од 05.05.2022. године Комисија за спровођење лицитације оглашава ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ за продају основних средстава.

Лицитација ће се одржати дана 26. 05.2022 године ( четвртак) у просторијама Ј.П.”Водовод и канализација” а.д. Пале у улици Младена Тодоровића број 1 у Палама са почетком u 12:00 сати.

Заинтересована лица предмет лицитације могу погледати у складишту материјала у улици Магистрални пут бб  дана 23. и 24. маја 2022. године у времену од 12:00-14:00.

Услов за учешће на лицитацији је подношење благовремене и комплетне пријаве за лицитацију која обухвата  уплату депозита као гаранције озбиљности понуде у износу од 50 КМ.

Уплата депозита се врши  на рачун отворен код НЛБ Развојне банке број 5620120000258606, сврха дознаке уплата депозита за лицитацију.

Образац пријаве се може преузети у ЈП ”Водовод и канализација” а.д. Пале и на интернет адреси www. vodovodpale.com. Пријава се  предаје   до  26.05.2022 године  најкасније до 11 сати.

Oglas sa memorandumom Prijava za učešće na licitaciji

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис