Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

USLUGE

TEHNIČKI SEKTOR  pruža sljedeće usluge:

 

  • izradu projektne i tehničke dokumentacije za vodovod i kanalizaciju,

 

  • izrade projektnih i tehničkih rješenja vodovodnih i kanalizacionih priključaka,

 

  • u okviru svojih svakodnevnih aktivnosti radi na redovnom praćenju i održavanju kako vodovodne, tako i kanalizacione mreže, kao i na otklanjanju kvarova. Pored obučenih kadrova, sektor posjeduje i opremu koju koristi pri detekciji kvarova, mjerenju i ispitivanju cjevovoda, a tu spadaju: geofon-akustični detektor zvuka, korelator, ultrazvučni mjerač protoka, loger-mjerač pritiska, detektor cijevi i kablova, metal detektor,

 

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис