Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Kvalitet vode za piće

Voda za piće koja se putem javnih vodovodnih sistema isporučuje u potpunosti odgovara propisanim uslovima, u smislu hemijske i bakteriološke ispravnosti. Prije upuštanja vode u javnu distributivnu vodovodnu mrežu nije potreban nikakav tretman, izuzimajući zakonom propisano hlorisanje vode.
U svim vodovodnim sistemima vrši se svakosnevno hlorisanje vode, a ovlašteni radnici vodovoda svakodnevno, na različitim mjestima, uzimaju uzorke vode i ispituju prisustvo hlora u vodi. Količina hlora treba da je u granicama 0.2 – 0.5 mg/100 ml vode. Ukoliko je ova vrijednost manja, postoji mogućnost da se voda neće dezinfikovati a kod količine veće od propisane mogu se javiti posledice na ljudsko zdravlje kod duže upotrebe.
Od strane Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske – Regionalni zavod Istočno Sarajevo uredno se uzimaju uzorci i radi propisan broj hemijskih i bakterioloških analiza vode. Kvalitet vode se određuje prema uslovima iz Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik Republike Srpske broj 40/03).
Uzorci vode se uzimaju na izvorištima i na česmama na više lokacija na vodovodnoj mreži na tačno propisan način. Posebna pažnja kod praćenja kvaliteta vode se posvećuje školama, gdje se uzorci češće uzimaju.
vodovod

vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис