Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Opšte infromacije

Share on facebook
Share on email
Share on print

JP “Vodovod i kanalizacija“ a.d.Pale je organizovano u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“ br. 75/04 i 78/11) i Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09 i 100/11).
Javno preduzeće “Vodovod i kanalizacija“ a.d.Pale, pod ovim nazivom posluje od 26. 12. 2006 godine. Nastalo je transformacijom ranijeg ODJKP ”Vodovod i kanalizacija” koje je nastalo je restruktuiranjem ODJKP ”PALE”, 2000 godine, u postupku restrukturiranja mješovotih komunalnih preduzeća u procesu privatizacije državnog kapitala u ovim preduzećima.
U skladu sa Zakonom o prenosu prava svojine kapitala Republike Srpske u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave (objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 50/10) a koji je stupio na snagu 1. 1. 2011 godine, izvršen je prenos prava svojine na akcijama ovog Javnog preduzeća (65 % akcija) u Centralnom registru hartija od vrijednosti RS a.d. Banja Luka, sa Republike Srpske na jedinicu lokalne samouprave – opštinu Pale, a takođe kod nadležnog Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu u sudskom registru kod ovog Javnog preduzeća je izvršen upis prenosa prava svojine sa Republike Srpske na opštinu Pale.

Osnovna djelatnost JP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Pale je snabdijevanje potrošača higijenski ispravnom vodom za piće i odvođenje otpadnih voda. Pored toga, djelatnost Društva obuhvata i kontrolu kvaliteta vode, održavanje, opravke i rekonstrukciju sistema vodosnabdijevanja, izradu tehničke dokumentacije za vodovodne objekte, ispiranje i dezinfekciju mreže, opravku i baždarenje vodomjera, usluge specijalnom mehanizacijom i sl.

vodovod

vodovod

Pročitaj propušteno:

Видео
Pokreni video