Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Kanalizacioni sistem na području opštine Pale

Na području opštine Pale kanalizacioni sistem je izgrađen na području SRC Jahorina i urbanom dijelu Pala. Postojeći kanalizacioni sistem je razdjelnog i gravitacionog tipa. Ukupna dužina kanalizacione mreže upotrebljenih voda na području opštine, prema katastru (GIS), iznosi 35 249 m. Ovom kanalizacionom sistemu gravitira oko 15 000 stanovnika.

Sve upotrebljene otpadne vode odvode se u korita rijeka Repašnice i Paljanske Miljacke bez bilo kakvog prethodnog tretmana. Prijemnik Paljanska Miljacka je Uredbom o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka (Službeni glasnik RS br. 42/01) svrstana u drugu kategoriju vodotoka. Otpadne vode, koje se ulijevaju u neki vodotok, moraju biti takve da i nakon njihovog upuštanja u vodotok taj vodotok ostaje u granicama kvaliteta propisanim za tu kategoriju vodotoka. Otpadne vode koje se upuštaju u Paljansku Miljacku, svakako odstupaju od graničnih vrijednosti. Koncentracija BPK5 višestruko premašuje dozvoljenu vrijednost, što znači da je Paljanska Miljacka izuzetno ugrožena rijeka zbog upotrebljenih otpadnih voda Pala i SRC Jahorina.

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис