Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Cijene

Cijena usluga vodosbdjevanja i odvodnje upotrijebljenih voda

Za izvršene usluge snabdjevanje vodom, kao i usluge odvodnje upotrijebljenih voda Javno preduzeće ispostavlja fakture korisnicima usluga u skladu sa važećim Cjenovnikom. Ova djelatnost u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima ima karakter individualne komunalne potrošnje, što znači da se sredstva za finansiranje ove djelatnosti obezbjeđuju prvenstveno iz naknade za izvršene usluge.
Da bi djelatnost bila održiva, naknada za izvršene usluge mora obezbjeđivati prihode koji će pokrivati najmanje sve operativne troškove i troškove održavanja vodovodnih i kanalizacionih sistema, te unapređenje objekata i opreme koji čine vodovodne sisteme.

U skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima ( „Službeni glasnik RS“ br.124/11), Uredbom o davanju saglasnosti na cijene određenih proizvoda i usluga, a na osnovu člana 64.Statuta opštine Pale („Službene novine grada Istočno Sarajevo“, br: 7/05,25/07,12/08,28/09 i 16/11) načelnik opštine Pale je aktom br.02-370/300 od 25.12.2013.godine dao SAGLASNOST JP“Vodovod i kanalizacija“ a.d.Pale na Cjenovnike

Cjenovnik usluga  – PREUZMI DOKUMENAT.

Napomena: Stvarna ekonomska cijena vode, kako za područje Pala, tako i za područje Jahorine još nije urađena. U toku su aktivnosti Udruženja Vodovoda Republike Srpske i UNDP na izradi Metodologije za utvrđivanje cijena vode i odvodnje.

vodovod

vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис