Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Baždarenje vodomjera

 

U okviru tehničkog sektora, posjedujemo laboratoriju za baždarenje vodomjera. Laboratorija je ovlaštena od strane Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju. Vršimo servis, ispitivanje i verifikovanje vodomjera za hladnu vodu, profila od DN 13 do DN 50. U laboratoriji su zaposlena tri precizna mehaničara, koji su prethodno prošli obuku u Industriji satova „INSA“ u Zemunu. Servisiranje se sastoji od sljedećih faza: defektaža, pjeskarenje, pranje, servisiranje i farbanje. Nakon servisiranja pristupa se ispitivanju tačnosti vodomjera, a zatim, slijedi statistički pregled i na kraju verifikacija vodomjera. Pored opravke i baždarenja vodomjera za potrebe preduzeća, laboratorija vrši i usluge drugim vodovodnim preduzećima sa prostora šire regije.

 

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис