Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Aktivnosti

Aktivnosti u pogledu analize i rješavanja problema zaštite životne sredine na području opštine Pale započete su 2008. godine. Tada je pod pokroviteljstvom fonda „MDG ACHIEVEMENT FOUND“ urađen Program zaštite životne sredine LEAP. Prema Izvještaju o stanju životne sredine, rađenog u okviru LEAP programa, stanje kvaliteta vodotoka na području opštine Pale je ocijenjeno kao izrazito loše i definisana je neophodnost realizacije niza projekata razvoja primarne i sekundarne kanalizacione mreže (što je do sada u velikoj mjeri realizovano), izgradnje glavnih kolektora i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Menadžmenti Opštine Pale i J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d.,Pale prepoznali su izgradnju glavnog kolektora  i uređaja za prečišćavanje i uređenje riječnih korita kao najznačajnije projekate na urbanom području naselja Pale.

U januaru mjesecu ove godine, sa firmom “Buk promet”, potpisan je ugovor za izgradnju prve faze glavnog kolektora u dužini od 2725 metara (krak 1 i 2). Sredstva za izgradnju obezbjediće Opština Pale putem kreditnog aranžmana Evropske investicione banke.  Plan je da se u narednoj godini izgradi dodatnih 1290 metara (krak 6 i krak 5.4), takođe iz sredstava EIB-e.

Situativni prikazi projektovanih dionica

Izgradnjom projektovanih dionica glavnog kolektora izvršilo bi se povezivanje kanalizacionih sistema u jedinstven sistem i sve upotrijebljene otpadne vode razmatranog područja odvodile do buduće lokacije uređaja za prečišćavanje. Upotrijebljene otpadne vode ne bi se ispuštale u prijemnike, Paljansku Miljacku i Repašnicu, duž njihovog toka kroz naselje Pale uzvodno od lokacije uredjaja za prečišćavanje. Pored toga, realizacijom ovog projekta omogućiće se uslovi za izgradnju uređaja za prečišćavanje. Opština Pale je sa projektanstkom fimom „INK konstruktor“ 2015. godine potpisala ugovor o izradi Idejnog rješenja postrojenja za prečišćavanje.

Glavne koristi od implementacije ovih aktivnosti se svode na:

–           Povećanje zdravstvene sigurnosti

–           Povećanje kvaliteta života

–           Jačanje integriteta zajednice

–           Zaštitu izvorišta pitke vode

–           Smanjenje ukupnog zagađenja rijeke Paljanske Miljacke

Projekat i njegova implementacija će imati značajne pozitivne efekte na životnu sredinu. Kad je u pitanju prečišćavanje otpadnih voda onda je na prvom mjestu korist od uklanjanja/smanjenja unosa tereta zagađenja u vodene sisteme i direktan doprinos zaštiti voda.

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис