Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Aktivnosti

Aktivnosti u pogledu analize i rješavanja problema zaštite životne sredine na području opštine Pale započete su 2008. godine. Tada je pod pokroviteljstvom fonda „MDG ACHIEVEMENT FOUND“ urađen Program zaštite životne sredine LEAP. Prema Izvještaju o stanju životne sredine, rađenog u okviru LEAP programa, stanje kvaliteta vodotoka na području opštine Pale je ocijenjeno kao izrazito loše […]

Kanalizacioni sistem na području opštine Pale

Na području opštine Pale kanalizacioni sistem je izgrađen na području SRC Jahorina i urbanom dijelu Pala. Postojeći kanalizacioni sistem je razdjelnog i gravitacionog tipa. Ukupna dužina kanalizacione mreže upotrebljenih voda na području opštine, prema katastru (GIS), iznosi 35 249 m. Ovom kanalizacionom sistemu gravitira oko 15 000 stanovnika. Sve upotrebljene otpadne vode odvode se u […]