Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Sanacija kvara Jahorina

Zajedničkim naporima službi u okviru tehničkog sektora,  saniran je kvar na transportnom cjevovodu, na dionici  Vučiji most – Poljice.

Zahvaljujemo se  na razumijevanju .

JP “Vodovod i kanalizacija” Pale

 

 

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис