Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Ozvaničen početak radova u okviru Komponente 2 projekta „Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj“

U okviru Komponenete 2 projekta „Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj- Smanjenje gubitaka i revitalizacija i dogradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema Pale-Jahorina“ danas je ozvaničen početak radova koji obuhvataju:

-Izgradnju cjevovoda niske zone od Univerziteteske ulice do naselja Luke, ukupne dužine cca.600 m;

-Rekonstrukciju pumpne stanice „Prača“;

-Izgradnju prve faze glavnog kolektora od SPC „Peki“ do naselja Stanica Pale, ukupne dužine cca. 2725 metara.

Sredstva za izgradnju obezbjediće se iz sredstava Evropske Investicione Banke u ukupnoj vrijednosti od oko 1 500.000 KM.

Situativni prikazi glavnog kolektora

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис