Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Ograđivanje zone neposredne zaštite izvorišta Bistrica

Područje zone neposredne zaštite obuhvata prostor oko vodozahvatnih objekata, kojom se vodozahvatni objekti štite od slučajnog ili namjernog zagađenja ili oštećenja. Pristup na područje zone neposredne zaštite dozvoljen je samo ovlaštenim osobama, što uključuje zaposlenike J.P. “Vodovod i kanalizacija“ – Pale koji stalno ili povremeno rade na objektima unutar ove zone i nadležnim inspekcijskim organima u toku vršenja redovnih ili vanrednih kontrola ove zone, kao i drugim licima uz posebno odobrenje J.P. “Vodovod i kanalizacija“ – Pale.

[Best_Wordpress_Gallery id=“54″ gal_title=“ogradjivanje bistrica 30.05.2018.“]

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис