Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Nabavka opreme za pjeskarenje vodomjera


U maju mjesecu 2017. godine izvršena  je nabavka mašine za pjeskarenje vodomjera sa pratećom opremom, čime je JP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Pale unaprijedilo kvalitet pružanja usluge baždarenja vodomjera.

Naime, u sastavu preduzeća već izvjestan period funkcioniše Baždarnica koja pruža usluge preduzećima iz oblasti vodosnabdijevanja od Trebinja do Han Pijeska, ali sve do pomenutog perioda, usluge pjeskarenja su vršile druge firme, što je donosilo određene troškove i, svakako, usporavalo cjelokupan proces .

Sada, kada je usluga kompletirana na jednom mjestu, Baždarnica JP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Pale je dostigla optimalan nivo u funkcionisanju i može da pjeskari i do dvije hiljade vodomjera godišnje, što je respektabilan podatak i, sasvim sigurno, novi kvalitet u ukupnoj lepezi usluga koje pruža jedno ozbiljno preduzeće u ovoj oblasti.

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис