Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Hitna sanacija objekata građenih 1912-1918.

Direktor preduzeća “Vodovod i kanalizacija” na Palama Dejan Kojić najavljuje hitne sanacije vodnih objekata, građenih 1912-1918. godine, a koji su usljed dugogodišnjeg neodržavanja u veoma lošem stanju.

Kojić ističe za Srnu da će biti renovirani i objekti za smještaj čuvara i osoblja koje održava vodovodni sistem.

U okviru komponente dva projekta “Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj -smanjenje gubitaka i revitalizacija i dogradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema Pale-Jahorina”, planirana je rekonstrukcija pumpne stanice “Prača”, putem koje se vodom snabdijevaju potrošači na području Jahorine.

Kojić poziva sve korisnike da redovno izmiruju obaveze i tako omoguće povoljno finansijsko funkcionisanje preduzeća jer je to uslov za kvalitetno pružanje usluga i obavljanje djelatnosti koje su u nadležnosti preduzeća “Vodovod i kanalizacija” sa Pala.

Kojić navodi da je prošle godine izgrađeno 1.000 metara distributivnog cjevovoda od Sumbulovca do naselja Brezovice.

U Mokrom je montirana nova dozirna pumpa za hlorisanje vode
natrijum-hipohloritom u rezervoaru “Gradac” i tako obezbijeđena pouzdana dezinfekcija vode kojom se snabdijevaju potrošači u naseljima Karađorđevo i Paoci.

Kojić podsjeća da je u naselju Kalovita brda u Romanijskoj ulici rekonstruisana vodovodna mreža, a na Palama završena rekonstrukcija oko 90 metara distributivnog cjevovoda profila 160 milimetara tokom rekonstrukcije Ulice Nikole Tesle.

Započeta je i izgradnja prve faze glavnog kolektora od Sportsko-poslovnog centra “Peki” do naselja Stanica Pale, ukupne dužine 2.725 metara.

Na proljeće se očekuje potpuna realizacija i uvezivanje kanalizacionih kolektora centralnog dijela Pala, naselja Koran, Gornje Pale, Kalovita brda, Krivodoli, Jahorina, Kininda i Bare sa glavnim kolektorom u jedinstven sistem sa odvodom do buduće lokacije uređaja za prečišćavanje.

“U naselju Krivodoli izgrađeno je oko 1.200 metara kanalizacione mreže i omogućeno priključenje 69 stambenih obejekata, što je jedan od najvećih projekata na izgradnji kanalizacione mreže koje je ovo preduzeće realizovalo do sada”, napominje Kojić.

On kaže da su zbog problema u funkcionisanju, protekle godine izvršene i dvije rekonstrukcije postojeće kanalizacije, i to oko 25 metara u Ulici Milana Simovića i 110 metara u Ulici Sime Matavulja, te niz drugih poslova.

Za potrebe Službe za detekciju kvarova nabavljena je nova oprema i omogućen nesmetan i efikasniji rad.

Kojić ističe da su, u okviru saradnje sa Srednjoškolskim centrom Pale, u toku prošle godine učenici drugog razreda koji se školuju za zanimanje vodoinstalatera dva puta sedmično obavljali praksu u preduzeću “Vodovod i kanalizacija”, koje ujedno i daje stipendije za četiri učenika.

“Na taj način obezbjeđujemo kvalitetno školovanje deficitarnih zanimanja neophodnih za naše preduzeće”, ukazuje Kojić.

Izvor: www.trebevic.net

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис