Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Baždarenje vodomjera

  U okviru tehničkog sektora, posjedujemo laboratoriju za baždarenje vodomjera. Laboratorija je ovlaštena od strane Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju. Vršimo servis, ispitivanje i verifikovanje vodomjera za hladnu vodu, profila od DN 13 do DN 50. U laboratoriji su zaposlena tri precizna mehaničara, koji su prethodno prošli obuku u Industriji satova „INSA“ u Zemunu. […]