Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Ugradnja nove opreme pumpna stanica Pribanj

U pumpnoj stanici „Pribanj“ izvršena ugradnja nove opreme za automatsko upravljanje pumpama. Sa ove pumpne stanice, vrši se snabdijevanje potrošača 3. visinske zone, naselja Dolovi, Pribanj i Općenice. Protekle godine izvršena je i nabavka nove pumpe, i riješen dugogodišnji problem snabdijevanja vodom stanovništva, naročito u toku ljetnih mjeseci.

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис