Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

2018. najuspješnija investiciona godina za JP Vodovod i kanalizacija Pale

Iza JP „Vodovod i kanalizacija AD Pale“ ostala je najuspješnija godina do sada. Direktor ovog javnog preduzeća Dejan Kojić za Slaviju kaže da je prethodna građevinska sezona započela radovima na izgradnji 1.000 metara distributivnog cjevovoda od Sumbulovca do naselja Brezovice.

-Izgradnjom ovog ukinuta su dva kraka dotrajalog cjevovoda, kojima je snabdijevan dio naselja Brezovice. Pored ovih radova, u Mokrom je u toku protekle godine izvršena nabavka i montaža nove dozirne pumpe za hlorisanje vode natrijum-hipohloritom u rezervoaru „Gradac“. Na ovaj način obezbijeđena je pouzdana dezinfekcija vode kojom se snabdijevaju potrošači u naseljima Karađorđevo i Paoci – kaže Kojić.

Rekonstrukcija vodovodne mreže, kojom upravlja JP „Vodovod i kanalizacija AD Pale“, izvršena je i u Romanijskoj ulici, u naselju Kalovita brda.

-U okviru ovih radova položeno je 500 metara novog cjevovoda i ukinuti su dijelovi stare i dotrajale mreže, a potrošači su priključeni na novi cjevovod. Ovi radovi predhodili su radovima na rekonstrukciji Romanijske ulice. Uporedo s ovim radovima, ukazala se potreba za hitnom sanacijom zida na objektu čuvarske kuće i sanacijom kamenih fasadnih zidova i kamenog vijenca na rezervoaru „Bistrica“. Realizacijom ovih radova, rezervoaru izgrađenom 1912. godine vraćen je stari sjaj i onemogućeno dalje urušavanje kamenih zidova. Na čuvarskoj kući izvorišta Prača izvršena je zamjena kompletne stolarije, kao dio planiranih radova na renoviranju ovog objekta -objašnjava naš sagovornik.

U maju 2018. godine započeta je realizacija komponente 2 projekta „Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj-smanjenje gubitaka i revitalizacija i dogradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema Pale-Jahorina“, a direktor JP „Vodovod i kanalzizacija AD Pale“ kaže da je u okviru ovog projekta predviđena i gradnja glavnog distributivnog cjevovoda niske zone od Univerzitetske ulice do naselja Luke, ukupne dužine cca. 600 metara.

-U toku 2018. godine ovaj projekat je u potpunosti realizovan i u julu mjesecu ostvareni su uslovi da JP „Vodovod i kanalizacija AD Pale“ izvede radove na izgradnji cca. 900 metara na izgradnji distributivnog cjevovoda u ulicama Jovana Dučića i Beogradskoj. Objekti u ovim ulicama su se snabdijevali vodovodnom mrežom malih profila uz probleme u distribuciji. Ukupno 90 domaćinstava priključeno je na novi distributivni cjevovod, profila 110 mm. U septembru je izvršeno prespajanje distributivne mreže kompletnog naselja Luke na novoizgrađeni glavni distributivni cjevovod i time su završene aktivnosti zoniranja vodovodnog sistema u ovom naselju. Pritisci u mreži sada iznose od 3 do 6 bara – dodaje Kojić.

U Palama je izvršena i rekonstrukcija cca. 90 metara distributivnog cjevovoda profila 160 mm u Ulici Nikole Tesle. Ovi radovi predhodili su radovima na rekonstrukciji ove ulice.

-Upravo tako. Dodao bih i da su potrošači koji se vodom snabdijevaju s pumpne stanice „Pribanj“ u ljetnim mjesecima, zbog povećane potrošnje imali značajne probleme u snabdijevanju, jer je potrošnja vode bila značajno veća od kapaciteta postojeće pumpe i potisnog cjevovoda. Zbog toga je izvršena nabavka nove pumpe povećanog kapaciteta, koja je proteklih par mjeseci u potpunosti zadovoljila potrebe stanovništva za vodom. U narednom periodu planira se i potpuna automatizacija rada ove pumpne stanice – objasnio je Kojić i osvrnuo se na komponentu 2 značajnog projekta.

-Drugi značajan projekat, koji je dio komponente 2 projekta „Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj-smanjenje gubitaka i revitalizacija i dogradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema Pale-Jahorina“, koji je u 2018. godini realizovan u velikom procentu je i projekat izgradnje prve faze glavnog kolektora od SPC „Peki“ do naselja Stanica Pale, ukupne dužine cca. 2.725 metara. Na proljeće 2019. godine očekuje se potpuna realizacija i uvezivanje kanalizacionih kolektora centralnog dijela Pala, naselja Koran, Gornje Pale, Kalovita brda, Krivodoli, SRC Jahorina, Kininda i Bare s glavnim kolektorom u jedinstven sistem s odvodnjom do buduće lokacije uređaja za prečišćavanje. Pored navedenog, uložena su značajna sredstva u proširenje primarne i sekundarne kanalizacione mreže. U naselju Krivodoli izgrađeno je cca. 1.200 metara kanalizacione mreže i omogućeno priključenje 69 stambenih obejekata, što je jedan od najvećih projekata na izgradnji kanalizacione mreže koje je ovo preduzeće realizovalo do sada, a na području SRC Jahorina izgrađeno je cca 120 metara sekundarne kanalizacione mreže na Poljicama – rekao je direktor JP „Vodovod i kanalicacija AD Pale“.

Zbog problema u funkcionisanju, protekle godine izvršene su, napominje Kojić, i dvije rekonstrukcije postojeće kanalizacije i to cca. 25 metara u Ulici Milana Simovića i 110 metara u Ulici Sime Matavulja. Cilj ovog preduzeća, pojasnio je Kojić Slaviji, da se proširenjem kanalizacione mreže poveća broj priključenih stambenih objekata na kanalizacionu mrežu i da se ostvari povećanje kvaliteta života i zdravstvene sigurnosti stanovnika naselja Pale.

                            

-Takođe, u okviru saradnje sa Srednjoškolsim centrom „Pale“, u toku 2018. godine, učenici drugog razreda, koji se školuju za zanimanje vodoinstalatera, dva puta sedmično obavljali su praktični dio nastave u J.P. „Vodovod i kanalizacija AD Pale“. Ovo preduzeće je ujedno i stipendira četiri učenika ove škole. Na ovaj način osigurava se kvalitetno školovanje deficitarnih zanimanja neophodnih ovom preduzeću – poručuje Kojić.

Za potrebe Službe za detekciju kvarova izvršena je nabavka nove opreme i ovoj službi omogućen je nesmetan i efikasniji rad na detekciji kvarova u mreži.

U ovom javnom preduzeću planiraju i hitnu sanaciju vodnih objekata, građenih u periodu 1912. do 1918. godine, koji su usljed dugogodišnjeg neodržavanja u lošem stanju, kao i renoviranje objekata za smještaj čuvarske posade i osoblja koje održava vodovodni sistem. U okviru komponente 2 projekta „Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj-smanjenje gubitaka i revitalizacija i dogradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema Pale-Jahorina“, objasnili su nam, da se planira i realizacija projekta rekonstrukcije pumpne stanice „Prača“, putem koje se vodom snabdijevaju potrošači na području SRC „Jahorina“.

-Kao direktor preduzeća želim da se zahvalim svim zaposlenim na predanom radu i zalaganju u toku protekle godine, jer smo uspjeli da realizujemo značajan broj investicionih projekata, da inovativnim idejama unaprijedimo poslovanje i održimo finansijsku stabilnost preduzeća. Svim našim korisnicima želimo poručiti da redovno izmiruju svoje obaveze i na taj način omoguće povoljno finansijsko funkcionisanje preduzeća, jer je to uslov za kvalitetno pružanje usluga i obavljanje djelatnosti koje su u nadležnosti JP „Vodovod i kanalizacija AD Pale“ – poručuje na kraju Dejan Kojić.

Izvor: Informativni portal Slavija

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис