Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а. д. Пале расписује ДРУГУ ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ за продају основних средстава

На основу члана 6. и 17. Правилника о oрганизацији и начину  провођењу лицитације за продају основних средстава број 805/22 од 18.04.2022. године и Одлуке о продаји основних средстава број 3451/23 од 07.11.2023. године Комисија за спровођење лицитације оглашава ДРУГУ ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИТАЦИЈУ за продају основних средстава.

Предмет продаје теретно возило “ FIAT FIORINO“, година производње 2000,  пређена километража 207.449 километара, почетна цијена 350 КМ.

Лицитација ће се одржати дана 05.03.2024. године ( уторак)   у просторијама Ј.П.“Водовод и канализација“ а.д. Пале у улици Младена Тодоровића број 1 у Палама са почетком u 12.00 сати.

Заинтересована лица предмет лицитације могу погледати у складишту материјала у улици Магистрални пут бб  дана 28. и 29. фебруара 2024. године у времену од 12.00-14.00.

Почетна вриједност предмета продаје је 350 КМ.

Услов за учешће на лицитацији је подношење благовремене и комплетне пријаве за лицитацију која обухвата  уплату депозита као гаранције озбиљности понуде у износу од 50 КМ.

Уплата депозита се врши  на рачун отворен код НЛБ Развојне банке број 5620120000258606, сврха дознаке уплата депозита за лицитацију.

Образац пријаве се може преузети у ЈП “Водовод и канализација“ а.д. Пале и на интернет адреси www. vodovodpale.com. Пријава се  предаје   до  05.03.2024 године  најкасније до 11 сати.

Учесници у лицитацији су дужни да поднесу пријаву за учечешће на лицитацији у затвореној коверти најкасније један сат прије прије заказаног јавног отварања понуда са назнакаом “ НЕ ОТВАРАЈ“ – понуда за учешће на јавној лицитацији заказаној за 05.03.2024. године.

Образац за пријаву преузети у наставку текста или директно у просторијама ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д. Пале у улици Младена Тодоровића бр. 1 71420 Пале.

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис