Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д. Пале расписује ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ за продају основних средстава (теретно возило „ФИАТ ФИОРИНО“)

На основу члана 6. Правилника о организацији и начину провођења лицитације за продају основних средстава бррој 805/22 од 18.04.2022. године и Одлуке о продаји основних средстава број 3451/23 од 07.11.2023. године Комисија за спровођење лицитације оглашава ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ за продају основних средстава.

Предмет продаје: „ФИАТ ФИОРИНО“ година производње 2000. Пређена километража 207.449 километара. Почетна цијена 500 КМ.

Лицитација ће се одржати у петак 15.12.2023. године у просторијама ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д. Пале у улици Младена Тодоровића бр. 1 у Палама са почетком у 12.00 часова.

Заинтересована лица предмет лицитације могу погледати у складишту материјала у улици Магситрални пут бб 11. и 12. децембра 2023. године у времену од 12.00 до 14.00 часова.

Услов за учешће на лицитацији је подношење благоврмене и комплетне пријаве за лицитацију која обухвата уплату депозита као гаранацију озбиљности понуде у износу од 50 КМ. Уплата депозита се врши на рачун отворен код НЛБ Развојне банке број 5620120000258606 – сврха дознаке „уплата за лицитацију“.

Образац за пријаву преузети у наставку текста или директно у просторијама ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д. Пале у улици Младена Тодоровића бр. 1 71420 Пале.

Пријава се предаје до 15.12.2023. године најкасније до 11.00 часова. Учесници у лицитацији су дужни да поднесу пријаву за учешће на лицитацији у затвореној коверти најаксније један сат прије заказаног јавног отварања понуда са назнаком НЕ ОТВАРАЈ – понуда за учешће на јавној лицитацији заказаној за 15.12.2023. године.

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис