Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д. Пале расписује оглас за другу поновљену јавну лицитацију

Ј.П. “Водовод и канализација“ а.д. Пале

Улица Трифка Грабежа број 9

71420 Пале

Контакт особа: Чворо Ристо

Телефон број: 065/143-170

 

На основу члана 7. Правилника о oрганизацији и начину  провођењу лицитације за продају основних средстава број 1384/17 од 15.05.2017. године и Одлуке о продаји основних средстава број 428/21 од 15.02.2021. године Комисија за спровођење лицитације оглашава

 

ДРУГУ ПОНОВЉЕНУ ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

за продају основних средстава

Предмет продаје:

  • Возило број 1

Врста возила: Лада 112. Регистарска ознака:Т23-О-825. Година производње: 2003. Подаци о регистрацији: аутомобил регистрован до 22.08.2021 године.. Подаци о првој регистрацији код продавца: 11.08. 2003 године; Врста Возила: путнички аутомобил. Марка: Лада. Комерцијални опис: Лада 112.  Број Шасије: XTA21120030152667. Облик каросерије : AA limuzina. Маса возила: 1040 kg. Боја: плава. Број сједишта: 5.Радни обим мотора (cm3 ): 1500. Максимална снага: 66 (kw). Врста горива: Бензин. Еко карактеристике: нема података. Број мотора: 21120826665. Врста мотора ОТТО: Катализатор:да.

Почетна цијена 900 КМ

  • Возило број 2

Врста возила: TOYOTA DYNA 100LH.Регистарска ознака: T25-O-321.година производње:1999. Подаци о регистрацији: аутомобил регистрован до 30.03.2021. године. Подаци о првој регистрацији код продавца: 01.04.1999. године. Врста Возила:теретно возило. Марка: TOYOTA; Тип: BU211L:Комерцијални опис: DYNA100LH, Број Шасије: BU2110002224. Облик каросерије : BA – отворено са каросеријом, Максимална технички допуштена маса: 3500 кг Маса возила: 2500kg, Боја: бијела, Број сједишта: 3, Радни обим мотора (cm3 ): 2429. Максимална снага: 55 (kw). Врста горива: дизел. Еко карактеристике: нема података -, Број мотора: 14B1472054. , Катализатор: не.

Дизалица сљедећих карактеристика:

Радиус кретања дизалице 1,6 m до 6,4m, дужина лука 6,6 m, носивост на 2,79m 3030 kg, а на 6,60 m 580 kg.

Почетна цијена 4.500КМ

Лицитација ће се одржати дана 12.04.2021. године   у просторијама Ј.П.“Водовод и канализација“ а.д. Пале у Улици Младена Тодоровића број 1 у Палама са почетком:

Лицитација за возило  1 у 1200 сати, лицитација за возило  2 у 1230 сати.

Предмет лицитације се може погледати у складишту ЈП “Водовод и канализација“ а.д. Пале у Улици Магистрални пут бб,  06, 07 и 08.април 2021 године у времену од 1100 до 1400.

Услов за учешће на лицитацији је подношење благовремене и комплетне пријаве за лицитацију која обухвата  уплату депозита као гаранције озбиљности понуде.

Образац пријаве се може преузети у ЈП “Водовод и канализација“ а.д. Пале и на интернет адреси www. vodovodpale.com. Пријава се  предаје  најкасније до  12.04.2021. године  најкасније до 11 сати.

Уплата депозита се врши за сваки предмет лицитације посебно  на рачун отворен код НЛБ Развојне банке број 5620120000258606, сврха дознаке уплата депозита за лицитацију           ( навести број лицитације ).

Лицитација 1 износ депозита 90  КМ,  лицитација 2 износ депозита 450 КМ.

Учесник који је проглашен купцем, у случају да не закључи уговор о купопродаји губи право на поврат депозита.

Купац сноси све даље обавезе плаћања пореза, превода итд.

Учесницима у лицитацији који нису проглашени купцима  се враћа износ уплаћеног депозита у року од три дана по завршеној лицитацији на број жиро рачуна наведен у Пријави за учешће.

Купац је обавезан купопродајну цијену платити у року од осам дана од закључења уговора. Уплаћени депозит се урачунава у купопродајну цијену.

Предмет лицитације се продаје у затеченом стању, без гаранције, са могућношћу прегледа у оквиру локације у којем се предмет лицитације налази.

 

Достављање понуда

Лицитација се проводи методом прикупљања писмених понуда, јавним надметањем, по систему затворених понуда које се достављају у затвореној коверти са назнаком “НЕ ОТВАРАЈ“ понуда за продају возила путем лицитације уз обавезно навођење броја лицитације.

Комисија врши отварање благовремено пристигле понуде и утврђује да ли су исте комплетне, након чега утврђује ранг листу најповољнијих понуђача.

Ако се на лицитацији пријаве два или више понуђача са истом цијеном која је уједно и највиша цијена понуде, најповољнији понуђач је онај који је раније доставио понуду по датуму пријемног штембиља односо по времену доставе уписаном у регистарски лист лицитације.

 

 

Комисија за провођење лицитације

оглас поновљена јавна лицитације пријава за учешће на поновљеној јавној лицитацији

 

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис