Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д. Пале расписује оглас за ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ за продају основних средстава

На основу члана 7. Правилника о oрганизацији и начину  провођењу лицитације за продају основних средстава број 1384/17 од 15.05.2017. године и Одлуке о продаји основних средстава број 428/21 од 15.02.2021. године Комисија за спровођење лицитације оглашава

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

за продају основних средстава

Предмет продаје:

  • Возило број 1

Врста возила:Škoda Felicija,: Регистарска ознака: 041-J-775. Година производње: 1999. Подаци о регистрацији: регистрован до 27.10.2021. године. Подаци о првој регистрацији код продавца: 12.08.1999. године. Врста возила: путнички аутомобил, Марка: Шкода. Комерцијални опис: Шкода Фелиција  1,9 дизел, лимузина са закошеним задњим вратима . Број Шасије: TMBEHH613X0004716. Облик каросерије : АБ лимузина са закошеним задњим вратима; Маса возила: 1020 kg, Боја: бијела. Број сједишта: 5. Радни обим мотора (cm3 ): 1896. Максимална снага: 47 (kw). Врста горива: дизел. Еко карактеристике: Еуро2. Број мотора: АЕF269712. Врста мотора:дизел, Катализатор:да.

Почетна цијена 750 КМ

  • Возило број 2

Врста возила: Лада 112. Регистарска ознака:Т23-О-825. Година производње: 2003. Подаци о регистрацији: аутомобил регистрован до 22.08.2021 године.. Подаци о првој регистрацији код продавца: 11.08. 2003 године; Врста Возила: путнички аутомобил. Марка: Лада. Комерцијални опис: Лада 112.  Број Шасије: XTA21120030152667. Облик каросерије : AA limuzina. Маса возила: 1040 kg. Боја: плава. Број сједишта: 5.Радни обим мотора (cm3 ): 1500. Максимална снага: 66 (kw). Врста горива: Бензин. Еко карактеристике: нема података. Број мотора: 21120826665. Врста мотора ОТТО: Катализатор:да.

Почетна цијена 1.000 КМ

  • Возило број 3

Врста возила: TOYOTA DYNA 100LH.Регистарска ознака: T25-O-321.година производње:1999. Подаци о регистрацији: аутомобил регистрован до 30.03.2021. године. Подаци о првој регистрацији код продавца: 01.04.1999. године. Врста Возила:теретно возило. Марка: TOYOTA; Тип: BU211L:Комерцијални опис: DYNA100LH, Број Шасије: BU2110002224. Облик каросерије : BA – отворено са каросеријом, Максимална технички допуштена маса: 3500 кг Маса возила: 2500kg, Боја: бијела, Број сједишта: 3, Радни обим мотора (cm3 ): 2429. Максимална снага: 55 (kw). Врста горива: дизел. Еко карактеристике: нема података -, Број мотора: 14B1472054. , Катализатор: не.

Дизалица сљедећих карактеристика:

Радиус кретања дизалице 1,6 m до 6,4m, дужина лука 6,6 m, носивост на 2,79m 3030 kg, а на 6,60 m 580 kg.

Почетна цијена 5.000КМ

Лицитација ће се одржати дана 30.03.2021. године   у Просторијама Ј.П.“Водовод и канализација“ а.д. Пале у Улици Младена Тодоровића број 1 у Палама са почетком:

Лицитација за возило  1 у 1200 сати, лицитација за возило  2 у 1230 сати,  лицитација за возило  3 у 1300 сати.

Предмет лицитације се може погледати у складишту ЈП “Водовод и канализација“ а.д. Пале у Улици Магистрални пут бб сљедећим данима  23, 24 и 25.март 21 године у времену од 1100 до 1400.

Услов за учешће на лицитацији је подношење благовремене и комплетне пријаве (ПРИЈАВУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА КРАЈУ ТЕКСТА) за лицитацију која обухвата  уплату депозита као гаранције озбиљности понуде.

Образац пријаве се може преузети у ЈП “Водовод и канализација“ а.д. Пале и на интернет адреси www. vodovodpale.com. Пријава се  предаје  најкасније до  29.03.2021. године  најкасније до 15 сати.

Уплата депозита се врши за сваки предмет лицитације посебно  на рачун отворен код НЛБ Развојне банке број 5620120000258606, сврха дознаке уплата депозита за лицитацију ( навести број лицитације ).

Лицитација 1 износ депозита 75 КМ,  лицитација 2 износ депозита 100  КМ,  лицитација 3 износ депозита 500 КМ.

Учесник који је проглашен купцем, у случају да не закључи уговор о купопродаји губи право на поврат депозита.

Купац сноси све даље обавезе плаћања пореза, превода итд.

Учесницима у лицитацији који нису проглашени купцима  се враћа износ уплаћеног депозита у року од три дана по завршеној лицитацији на број жиро рачуна наведен у Пријави за учешће.

Купац је обавезан купопродајну цијену платити у року од осам дана од закључења уговора. Уплаћени депозит се урачунава у купопродајну цијену.

Предмет лицитације се продаје у затеченом стању, без гаранције, са могућношћу прегледа у оквиру локације у којем се предмет лицитације налази.

Комисија за провођење лицитације

Prijava za učešće na licitaciji 

                                                                                                               Оglas sa memorandumom

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис