Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

У току санације каптаже Врела Миљацке

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис