Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

У реону Бистрица саниран квар на фекалном колектору

У реону Бистрица саниран квар на фекалонм колкетору који је био оштећен клизиштем проузрокованим обилним падавинама у претходном периоду.

Служба за одржавње водних објеката, водоводне и канализационе мреже ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д. Пале изласком на терен успјешно санирала квар на фекланом колектору и поново успоставила његово несметано функционисање.

 

 

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис