Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Реконструкција цјевовода у насељу Потоци

Екипа за одржавање водоводне мреже и објеката ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д. Пале данас је 16.01.2020. године  по изузетно тешким условима за рад извршила реконструкцију дијела цијевовода у насељу Потоци – Хан Дервента. Овом реконструкцјиом је обезбјеђено уредније водосандбијевање грађана у ово паљанском насељу.

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис