Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Реконструкција цјевовода у Мокром

Санација квара у Мокром на мјесту пролаза цјевовода испод магистралног пута – цјевовод је профила 140 mm. У оквиру ових радова извршиће се и реконструкција цјевовода на дужини од 24 m.

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис