Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Радови на изградњи резервоара Кобиља Глава у завршној фази

Наставак радова на изградњи водоводног система Брезовице планира се у наредној сезони.

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис