Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Почело уређење зоне непосредне заштите изворишта Миљацка

У складу са програмом санитарне заштите ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д. Пале обавјештава становнике општине Пале као и остале посјетиоце да је почело уређење зоне непосредне заштите изворишта Миљацка чиме се ограничава приступ самом резервоару као и другим пратећим објектима.

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис