Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д. Пале позива све кориснике услуга овог предузећа који желе да поднесу захтјев за доставу рачуна путем маил-а

Све у циљу унапређења ефикасности водних услуга као и брже и једноставније доставе рачуна, ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д. Пале позива све кориснике услуга овог предузећа који желе да поднесу захтјев за доставу рачуна путем маил-а.

Образац захтејва за доставу рачуна путем маил-а можете преузети у прилогу обавјештења или лично у канцеларијама ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д. Пале у улици Младена Тодоровића бр. 1.

Попуњене обрасце слати на маил адресу marketing@vodovodpale.com или лично доставити на горе наведену адресу.

За све додатне информације позовите нас на број телефона 057/223-465.

НАПОМЕНА: Копија личне карте власника објекта која је наведена у обрасцу захтејва није неопходна.

https://vodovodpale.com/wp-content/uploads/2018/12/ZAHTJEV-ZA-DOSTAVLJANJE-RACUNA-ZA-USLUGE-VODOSNABDIJEVANJA-PUTEM-EMAILA.pdf

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис