Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Одлука о утврђивању Плана набавки предузећа ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д. Пале за 2022. годину

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 4. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова предузећа ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ а.д. Пале број 2734/15 од 10.11.2015. године, директор предузећа ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ а.д. Пале доноси

 

Odluku o utvrđivanju Plana nabavki preduzeća JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale za 2022. godini

 

 

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис