Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

На подручују насеља Репца 2 изграђено 1100 метара водоводне дистрибутивне мреже

На подручју насеља Репца 2 завршени радови на изградњи водоводне мреже у дужини од 1100 m профила ДН90 mm чији је инвеститор општина Пале.
Реализацијом ових радова омогућено је снабдијевање постојећих, као и прикључење нових објеката на новоизграђену водоводну мрежу.
Овим путем ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а. д. Пале позива све грађане који посједују земљу на горе наведеном подручују да од понедељка 23.08.2021. године у просторијама водовода у улици Младена Тодоровића бр. 1 могу поднијети захтјев за прикључак на водоводну мрежу уз одговарајућу прописану документацију.
Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис