Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

На објекту резервоара „Пале 2“ изведени су радови реконструкције хидротехничких инсталација у циљу обезбјезбјеђена веће корисне запремине резервоара

На објекту резервоара „Пале 2“ изведени су радови реконструкције хидротехничких инсталација у циљу обезбјезбјеђена веће корисне запремине резервоара. Резервоар је запремине водних комора 2×500 м3, али се до сада за изравнање потрошње користило 500 м3. Данашњим активностима на систему укупна корисна запремина је повећана на 1000м3. Резервоар „Пале 2“ је највећи и најзначајнији резервоар водоводног система насеља Пале.
Поред властите дистрибутивне зоне (висока зона) овим резервоаром се врши снабдијевање резервоара „Пале 1“, тј. и ниске зоне. Систем транспорта од резервоара „Пале 2“ до резервоара „Пале 1“ је гравитациони, па је обезбјеђење веће корисне запремине првенствено било условљено регулацијом дотока воде у резервоар „Пале 1“.
Регулација дотока је ријешена уградњом вентила са пловком којим се онемогућава преливање воде из резервоара „Пале 1“, као и потпуно пражњење резервоара „Пале 2“.
Радовима је обезбјеђена оптимизација рада водоводног система насеља Пале и повећани укупни капацитети система, што је нарочито значајно у периодима смањених издашности изворишта воде.
Иако је био најављен прекид у водоснадбјевању Пала, радници ЈП Водовод и Канализације а. д. Пале су успјели прије извођења радова да активирају обилазни вод те су радови изведени без затварања дотока воде у дистрибутивну мрезу, тако да су потрошачи имали цјелодневно уредно снабдјевање водом.

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис