Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

На локацији Брус завршени радови на санацији и реконструкцији објеката пумпне станице „Брус 1“ и Брус 2“

На локацији Брус завршени су радови на санацији и реконструкцији објеката пумпне станице „Брус 1“ и Брус 2“. У оквиру радова извршени су изолациони радови на кровној плочи објеката, полагање новог прикључка на електро мрежу и нови развод електро-инсталација у пумној станици „Брус 1“.
Објекат пумпне станице „Брус 2“ је у потпуности реконструисан. С обзиром да ова пумпна станица није у функцији, извршена је реконструкција у циљу промјене намјене овог објекта. У оквиру радова извршена је демонтажа старих пумних агрегата, фазонских комада и арматура, замјена браварије и бетонирање плоче.
На тај начин у овом објекту су створени услови да се изврши монтажа електро-бројила, напојних и управљачких ормара пумпне станице „Брус 1“.
У наредном периоду на предметном локалитету се планира градња новог објекта за смјештај посаде.
Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис