Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Измјештен главни дистрибутивни цјевовод ниске зоне на локацији новог моста у паљанском насељу Луке

Служба за одржавање водовoдне мреже и објеката ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д. Пале изводила радове на измјештању главног дистирбутивног цјевовода ниске зоне на локацији новог моста који се гради на Лукама.

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис