Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Започели радови на изградњи 230 m дистирибутивног цјевовода профила 100 mm у ул. Исидоре Секулић на Палама

Реализацијом ових радова извршиће се спајање дијела дистрибутивне мреже насеља Дедиње на цјевовод ниске зоне у улици 3 април. На тај начин рјешиће се вишегодишњи проблем високих пристисака на мрежи у дијелу насеља. Наставак реализације зонирања мреже у овом насељу планира се у току 2020 године. Радове изводи и фанансира ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ А.Д. ПАЛЕ.

 

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис