Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

Завршена санација и адпатација објекта водовода на врелу Миљацке

Завршена санација и адпатација објекта водовода на врелу Миљацке.

Санација и адаптација је обухватала радове на поправци инсталација, замјена конструктивних елемената тј. замјена кровне конструкције.  Извођењем ових радова утиче се на стабилност и сигурност објекта.

Обнова објеката водовода на извориштима је један у низу планираних пројеката ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д . Пале.

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис