Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

ВАНРЕДНО ОБАВЈЕШTЕЊЕ:

Услијед извођења радова у приватној режији дошло је до пресјецања цијеви на водоводној мрежи, што је довела до прекида у водоснабдијевању у улици Младена Тодоровића.

Екипа за хитне интервенције ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д. Пале је на терену и чини све да квар санира у што краћем временском року.

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис