Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

Тел: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

ВАНРЕДНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Услијед пуцања цијеви на транспортном цјевоводу на потезу Бистрица – Брус, дошло је до прекида у водоснабдијевању у једном дијелу Довлића и Бруса, као и у појединим дjеловима Источног и федерaлног Сарајева.

Екипе за хитне интервенције и детекцију кварова ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д. Пале су на терену и чине све да квар санирају у што краћем временском року.

Vodovod

Vodovod

Прочитај пропуштено:

Видео
Пусти видео запис