Sanacija kamenih fasadnih zidova na rezervoaru Bistrica

Na rezervoaru Bistrica koji je izgrađen 1912. godine, u toku radovi na sanaciji kamenih fasadnih zidova i kamenog vijenca.

Post Author: Miroslav Rodić