Tel: +387 (0) 57/223 465

direktor@vodovodpale.com

JP VODOVOD I KANALIZACIJA a.d. Pale

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  а.д. Пале оглашава ТРЕЋУ ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ за продају основних средстава

Предмет продаје:

Теретно возило VOLKSWAGEN CADY, година производње 1998,  пређена километража 270.690 километара, почетна цијена 250,00 КМ.

Лицитација ће се одржати дана 21. 07.2022 године ( четвртак)   у просторијама Ј.П.”Водовод и канализација” а.д. Пале у улици Младена Тодоровића број 1 у Палама са почетком u 12:00 сати.

Заинтересована лица предмет лицитације могу погледати у складишту материјала у улици Магистрални пут бб  дана 18. и 19. јуна 2022. године у времену од 12:00-14:00.

Почетна вриједност предмета продаје је 250,00 КМ.

Услов за учешће на лицитацији је подношење благовремене и комплетне пријаве за лицитацију која обухвата  уплату депозита као гаранције озбиљности понуде у износу од 25,00 КМ.

Уплата депозита се врши  на рачун отворен код НЛБ Развојне банке број 5620120000258606, сврха дознаке уплата депозита за лицитацију.

Образац пријаве се може преузети у ЈП ”Водовод и канализација” а.д. Пале и на интернет адреси www. vodovodpale.com. Пријава се  предаје   до  21.07.2022 године  најкасније до 11 сати. Учесници у лицитацији су дужни да поднесу пријаву за учечешће на лицитацији у затвореној коверти најкасније један сат прије прије заказаног јавног отварања понуда са назнакаом ” НЕ ОТВАРАЈ” – понуда за учешће на јавној лицитацији заказаној за 16.06.2022. године.

Vodovod

Vodovod

Pročitaj propušteno:

Видео
Pokreni video