Cijene

Cijena usluga vodosbdjevanja i odvodnje upotrijebljenih voda Za izvršene usluge snabdjevanje vodom, kao i usluge odvodnje upotrijebljenih voda Javno preduzeće ispostavlja fakture korisnicima usluga u skladu sa važećim Cjenovnikom. Ova djelatnost u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima ima karakter individualne komunalne potrošnje, što znači da se sredstva za finansiranje ove djelatnosti obezbjeđuju prvenstveno iz […]

Prijava kvara

Kvarove na mreži možete prijaviti putem telefona  057/201 910 i na mail  prijavakvara@vodovodpale.com

ZAŠTITA VODOMJERA I KUĆNE INSTALACIJE U ZIMSKIM USLOVIMA

U zimskom periodu, kada su temperature često ispod nule, može doći do smrzavanja i ozbiljnih oštećenja mjernih uređaja i unutrašnjih vodovodnih instalacija, a usled toga i do prekida vodosnabdjevanja u objektima, ukoliko se isti ne zaštite pravovremeno i na odgovarajući način. Iz tih razloga potrebno je prije svega toplotno izolovati mjerne uređaje odnosno vodomjere. Ukoliko […]

Priključak

Svi korisnici koji žele da priključe svoje postojeće objekte na gradsku vodovodnu ili kanalizacionu mrežu treba da podnesu zahtjev za priključenje. Obrasci zahtjeva se nalaze na našoj interenet stranici. Popunjeni zahtjev, kao i svu dokumentaciju koja se traži uz zahtjev predati J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d., Pale, u ulici Mladena Todorovića br. 1. Zahtjev se […]