Aktivnosti

Aktivnosti u pogledu analize i rješavanja problema zaštite životne sredine na području opštine Pale započete su 2008. godine. Tada je pod pokroviteljstvom fonda „MDG ACHIEVEMENT FOUND“ urađen Program zaštite životne sredine LEAP. Prema Izvještaju o stanju životne sredine, rađenog u okviru LEAP programa, stanje kvaliteta vodotoka na području opštine Pale je ocijenjeno kao izrazito loše […]

Kanalizacioni sistem na području opštine Pale

  Na području opštine Pale kanalizacioni sistem je izgrađen na području SRC Jahorina i urbanom dijelu Pala. Postojeći kanalizacioni sistem je razdjelnog i gravitacionog tipa. Ukupna dužina kanalizacione mreže upotrebljenih voda na području opštine, prema katastru (GIS), iznosi 35 249 m. Ovom kanalizacionom sistemu gravitira oko 15 000 stanovnika.     Sve upotrebljene otpadne vode […]