Cijene

Cijena usluga vodosbdjevanja i odvodnje upotrijebljenih voda Za izvršene usluge snabdjevanje vodom, kao i usluge odvodnje upotrijebljenih voda Javno preduzeće ispostavlja fakture korisnicima usluga u skladu sa važećim Cjenovnikom. Ova djelatnost u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima ima karakter individualne komunalne potrošnje, što znači da se sredstva za finansiranje ove djelatnosti obezbjeđuju prvenstveno iz […]

Prijava kvara

Kvarove na mreži možete prijaviti putem telefona  057/201 910 i na mail  prijavakvara@vodovodpale.com

ZAŠTITA VODOMJERA I KUĆNE INSTALACIJE U ZIMSKIM USLOVIMA

U zimskom periodu, kada su temperature često ispod nule, može doći do smrzavanja i ozbiljnih oštećenja mjernih uređaja i unutrašnjih vodovodnih instalacija, a usled toga i do prekida vodosnabdjevanja u objektima, ukoliko se isti ne zaštite pravovremeno i na odgovarajući način. Iz tih razloga potrebno je prije svega toplotno izolovati mjerne uređaje odnosno vodomjere. Ukoliko […]

Kontakt

Kancelarija direktora Tel: +387 (0) 57/223 465 direktor@vodovodpale.com Tehnički direktor Predrag Zeković Tel: +387 (0) 57/201 910 Mob: +387 (0) 65/ 143 179 tehnickidirektor@vodovodpale.com Projektovanje i razvoj Miladin Kovač Tel: +387 (0) 57/201 910 Mob: +387 (0) 65/ 925 951 projektovanjeirazvoj@vodovodpale.com Pravna služba Miroslav Pavlović Tel: +387 (0) 57/223 465 Mob: +387 (0) 65/ 817 […]

Vodovodni sistemi na području opštine Pale

Javnim vodvodnim sistemima izgrađenim na području opštine Pale gazduje J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d., Pale. Vodovodni sistem čini više odvojenih tehničkih cjelina, raspoređenih na zasebne prostorne cjeline. Urbano područje naselja Pale i SRC Jahorina vodom za piće se snabdijevaju putem vodovodnog sistema koji u tehničkom smislu čini jednu cjelinu, a ostala područja, koja se organizovano […]

Priključak

Svi korisnici koji žele da priključe svoje postojeće objekte na gradsku vodovodnu ili kanalizacionu mrežu treba da podnesu zahtjev za priključenje. Obrasci zahtjeva se nalaze na našoj interenet stranici. Popunjeni zahtjev, kao i svu dokumentaciju koja se traži uz zahtjev predati J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d., Pale, u ulici Mladena Todorovića br. 1. Zahtjev se […]

Kvalitet vode za piće

Voda za piće koja se putem javnih vodovodnih sistema isporučuje u potpunosti odgovara propisanim uslovima, u smislu hemijske i bakteriološke ispravnosti. Prije upuštanja vode u javnu distributivnu vodovodnu mrežu nije potreban nikakav tretman, izuzimajući zakonom propisano hlorisanje vode. U svim vodovodnim sistemima vrši se svakosnevno hlorisanje vode, a ovlašteni radnici vodovoda svakodnevno, na različitim mjestima, […]

Istorijski razvoj

Paljanski vodovodni sistem Organizovano snabdijevanje stanovništva naselja Pale i Koran kvalitetnom vodom za piće počelo je 1937. godine. Kaptirano je izvorište Paljanske Miljacke, koje je tada obilovalo čistom izvorskom vodom vrhunskog kvaliteta. Izgrađena je betonska kaptažna građevina na jednom od izdanaka vrela i cjevovod od livenog željeza, profila 80 mm, od kaptaže do naselja Kalovita […]

Opšte infromacije

JP “Vodovod i kanalizacija“ a.d.Pale je organizovano u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“ br. 75/04 i 78/11) i Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09 i 100/11). Javno preduzeće “Vodovod i kanalizacija“ a.d.Pale, pod ovim nazivom posluje od 26. 12. 2006 godine. Nastalo je transformacijom ranijeg ODJKP ”Vodovod […]

Rekonstrukcija u ulici Srpskih ratnika

U septembru mjesecu 2017. godine, je izvršena rekonstrukcija oko 250 metara distributivnog voda vodovodne mreže u Ulici Srpskih ratnika. Ovi radovi prethodili su rekonstrukciji ulice u okviru opštinskog projekta sanacije saobraćajnica u užem gradskom jezgru Pala. Realizacijom ovog projekta zamijenjen je dio stare vodovodne mreže, koja je bila u upotrebi preko četiri decenije i kao […]